Przejdź do treści

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej projektowanego rezerwatu Dolina Smarkatej

W grudniu 2018 roku przesłaliśmy całą dokumentację projektowanego rezerwatu przyrody zarządcom terenu, który proponujemy objąć ochroną – Nadleśnictwu Mielec, Nadleśnictwu Nowa Dęba i RZGW w Rzeszowie. Zaprosiliśmy także wymienione instytucje na konsultacje odnośnie doprecyzowania granic obszaru. Po tym spotkaniu prześlemy oficjalny wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Poniżej publikujemy pełną dokumentację wraz z załącznikami w plikach PDF. Dokumentacja ta obejmuje ponad 30-stronicowe opracowanie tekstowe oraz ponad 50 stron załączników, w tym szczegółowy opis szaty roślinnej oraz spisy florystyczny i faunistyczny. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *