Przejdź do treści

Projekt renaturyzacji dorzecza Bukowej

W marcu 2024 r. na tej stronie będzie dostępna pełna wersja Projektu renaturyzacji dorzecza Bukowej wraz z opisem celu, metod wyznaczania potrzebnych działań oraz tego w jaki sposób renaturyzować hydrologiczne aspekty funkcjonowania dorzecza. Na ten moment publikujemy interaktywną mapę zawierającą dane dot. wszystkich sztucznych barier dla migracji ryb oraz projektowanych zastawek na rowach melioracyjnych.