Przejdź do treści

Czynna ochrona kolonii mew na Jeziórku

W wyniku rekultywacji przyrodniczej na terenach Kopalni Siarki „Jeziórko” powstało kilkanaście zbiorników wodnych. Na dwóch z nich znajdują się półhektarowe wyspy, które od 2010 r. są domem dla tysięcy mew z trzech gatunków: śmieszek, mew białogłowych i mew czarnogłowych. Poza nimi na wyspach gniazdują także rybitwy rzeczne, rybitwy białoczelne, perkozy dwuczube, gęgawy, krakwy, krzyżówki i łabędzie nieme. Mewy i rybitwy, związane zwykle z rzecznymi łachami, zamieszkały na wyspach prawdopodobnie w związku z zalaniem łach na Wiśle i poszukiwaniem alternatywnych siedlisk.  Wyspy te, w przeciwieństwie do dynamicznych łach na dużych rzekach, intensywnie zarastają. W celu utrzymania odpowiedniego dla mew siedliska wyspy te powinny więc być wykaszane (taki też zapis znajduje się w Planie Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska).

Od 2014 r. zajmujemy się wykaszaniem wysp. W latach 2014-2016 koszona była jedna wyspa rocznie, jesienią 2017 skosiliśmy już obie wyspy i takie działanie zamierzamy kontynuować. Prace finansujemy z funduszy własnych, zbieranych m.in. przez 1% podatku. Efektem czynnej ochrony jest utrzymanie odpowiedniego siedliska dla gatunków preferujących niezarośnięte wyspy, a nawet wzrost liczebności populacji niektórych gniazdujących ptaków. Populacja mewy czarnogłowej jest mała i niestabilna, na jednej z wysp gniazduje 0-5 par tych ptaków. W 2018 r. stwierdzono mieszany lęg mewy żółtonogiej z mewą romańską!

Liczba gniazd mew i rybitw gniazdujących na wyspach w latach 2010-2022. Na niebiesko zaznaczono lata, w których została skoszona wyspa mew białogłowych, na czerwono wyspa śmieszek, na zielono obie wyspy.

śmieszka mewa białogłowa mewa czarnogłowa rybitwa rzeczna rybitwa białoczelna
2010 1000-1500 0 5 220 10
2011 1000-1500 9 2 100 5
2012 1000-1500 18 2 10
2013 1000-1500 28 1
2014 2500 85 2
2015 b.d. 93 3
2016 b.d. 185 5
2017 3325 260
2018 3300 337
2019 2124 311
2020 3400 404
2021 ? ? 1 >2
2022 4705 445 3 >2