Przejdź do treści

Projektowany rezerwat „Las w Nowym Narcie”

8 stycznia 2024 r. złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody Las w Nowym Narcie.

Razem z wnioskiem przesłaliśmy też dokumentację, nad którą pracowaliśmy w latach 2022-2023. Z wnioskiem, jak i wynikami inwentaryzacji przyrodniczej możecie zapoznać się tutaj:

Wniosek o utworzenie rezerwatu Las w Nowym Narcie

Las w Nowym Narcie. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w latach 2022-2023 przez PTP Wolne Rzeki

Projektowany rezerwat przyrody obejmuje fragment starodrzewu o powierzchni 9,91 ha zlokalizowany na południe od miejscowości Nowy Nart. Obszar zlokalizowany jest na Płaskowyżu Kolbuszowskim, będącym częścią Kotliny Sandomierskiej. Administracyjnie obszar zlokalizowany jest w gminie Jeżowe w powiecie niżańskim. Las administrowany jest przez nadleśnictwo Kolbuszowa, leśnictwo Kamień (RDLP Krosno). Obszar projektowanego rezerwatu obejmuje 3 wydzielenia (pododdziały) leśne: 207-b, 207-d oraz 207-f.

Celem ochrony w proponowanym rezerwacie jest zachowanie wiekowego lasu o cechach lasu naturalnego, spontanicznych procesów przyrodniczych oraz zależnej od nich wysokiej różnorodności biologicznej, roślin, grzybów i innych organizmów związanych ze starymi lasami.

„Wiek drzewostanu w najstarszym wydzieleniu (192 lata) wskazuje na nieprzerwaną obecność lasu na tym terenie od roku 1831. Według starszych materiałów kartograficznych (I zdjęcie kartograficzne, tzw. Mapa Miega, 1779–1783) obszar ten położony był raczej w centralnej niż brzeżnej części lasu. W czasie II zdjęcia kartograficznego (1861-1864) obszar ten stanowił już, podobnie jak obecnie, północną granicę lasu w tym rejonie. O długiej historii tej granicy lasu może świadczyć m.in. widoczna w terenie aleja dębów szypułkowych zlokalizowana przy północnej granicy. Ten niewielki obszar jest jednym z najstarszych zachowanych fragmentów Puszczy Sandomierskiej, co samo w sobie stanowi ogromną wartość i zasługuje na specjalne traktowanie.

Na obszarze projektowanego rezerwatu występuje szereg gatunków organizmów żywych związanych ze starymi, naturalnymi lasami. Niezwykły jest również sam krajobraz – całe dno lasu wiosną kwitnie łanami czosnku niedźwiedziego. Niezwykle żyzna i wilgotna gleba jest tutaj szczególnie wrażliwa na degradację – każdy przejazd ciągnika pozostawia w niej głębokie koleiny. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki badań niektórych grup organizmów projektowanego rezerwatu, z nadzieją na to, iż zostanie on prędko powołany, a stary las w Nowym Narcie będzie spokojnie trwał przez następne 200 lat.”