Przejdź do treści

Projektowany rezerwat „Biel”

W maju 2024 r. złożyliśmy wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody Biel. 

Krajobraz projektowanego rezerwatu tworzą mieszane bory wilgotne na wyniesionych glebach mineralnych i wydmach oraz otwarte zbiorowiska łąkowe i półotwarte olsy w nieckach wypełnionych torfami. Torfowiska niskie zajmują prawię połowę powierzchni projektowanego rezerwatu. Wiosną kwitną tu tysiące kwiatów fiołka bagiennego – najrzadszego z polskich fiołków, narażonego na wyginięcie przez zanik siedlisk (głównie osuszanie torfowisk). Na obszarze projektowanego rezerwatu stwierdzono występowanie 81 gatunków ptaków, w tym 3 z Czerwonej listy ptaków Polski i aż 9 gatunków nietoperzy. Tutejsze bory porastają liczne stare dęby, sosny i brzozy.

Powierzchnia obszaru wynosi 89,54 ha. PR Biel zlokalizowany jest na południe od miejscowości Kotowa Wola. W podziale fizyczno-geograficznym jest to fragment mezoregionu Niziny Nadwiślańskiej, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Administracyjnie obszar zlokalizowany jest w gminie Zaleszany w powiecie stalowowolskim. Las administrowany jest przez nadleśnictwo Rozwadów, leśnictwo Zaosie (RDLP w Lublinie). Granice projektowanego rezerwatu zostały uzgodnione z Nadleśnictwem Rozwadów, które oficjalnie poparło nasz wniosek o utworzenie rezerwatu.

Poniżej można zapoznać się z dokumentacją projektowanego rezerwatu: formalnym wnioskiem o utworzenie rezerwatu, opisem walorów przyrodniczych oraz oficjalnym listem zarządcy terenu popierającym utworzenie rezerwatu:

  1. Wniosek o utworzenie rezerwatu Biel
  2. Projektowany rezerwat przyrody Biel. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez PTP Wolne Rzeki w latach 2020-2024
  3. Pismo LP do RDOŚ dot. projektowanego rezerwatu Biel.