Przejdź do treści

Album „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej”

Nikt już dzisiaj nie pamięta jak wyglądały prastare knieje. Znikały w pogoni dziejów i nieodłącznej ekspansji człowieka. Lecz jeśli chciałbyś wędrowcze przenieść się choć na chwilę w przeszłość i poczuć zapach starej puszczy, to zapraszamy do baśniowego zakątka – królestwa Smarkatej.. – tymi słowami rozpoczyna się nasza pierwsza drukowana publikacja pt. „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej”.

Album przedstawiający walory przyrodnicze rzeki Smarkatej opiera się na wynikach inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w latach 2017-2018 przez nasze towarzystwo, która wykazała, że dolina Smarkatej jest obszarem wyjątkowo wartościowym przyrodniczo. Świadczy o tym m.in. występowanie populacji chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz obecność cennych siedlisk – torfowisk niskich i licznych starorzeczy. Wyniki inwentaryzacji stanowiły podstawę do złożenia w 2019 r. wniosku o utworzenie rezerwatu przyrody na tym obszarze.

Wierzymy, że zawarte w publikacji fotografie prezentujące piękno doliny Smarkatej przekonają o słuszności i potrzebie ochrony tego niezwykłego miejsca. Publikacja trafi do przyrodników, nauczycieli, samorządowców oraz młodzieży, jako wskaźnik do pracy przyszłych pokoleń na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Album w wersji PDF można pobrać tutaj: Dolina Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej / Album w PDF

Publikacja została wydana w twardej oprawie, zawiera 150 stron fotografii i opisów przedstawiających krajobraz doliny Smarkatej oraz gatunki roślin, zwierząt i grzybów tam występujących. Autorami zdjęć i tekstów są członkowie PTP Wolne Rzeki oraz jego sympatycy. Nakład albumu to 500 sztuk.

Album złożył i wydrukował Zakład Poligraficzny SINDRUK.

Publikacja pn. „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie wydać albumu tylko ze środków własnych, dlatego serdecznie dziękujemy.

Głównym celem zadania polegającym na wydruku publikacji jest upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej na przykładzie Doliny Rzeki Smarkatej, jako obszaru wytypowanego do objęcia ochroną prawną ze względu na niezwykłe bogactwo przyrodnicze, a także ukazanie piękna rzadkich osobliwości przyrodniczych północnej części województwa podkarpackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *