Przejdź do treści

Wnioskujemy o utworzenie dwóch mokradłowo-leśnych rezerwatów przyrody

Dziś, 7 maja 2024 r. złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wnioski o utworzenie rezerwatów przyrody „Biel” i „Las bagienny w Targowisku”. Do wniosków załączyliśmy dokumentację przedstawiającą walory przyrodnicze obu obszarów oraz pisma popierające utworzenie rezerwatów od zarządcy terenu – Nadleśnictwa Rozwadów. Zwłaszcza to ostatnie jest nowością w naszych dotychczasowych staraniach o powoływanie rezerwatów przyrody. Granice obu projektowanych rezerwatów ustaliliśmy wspólnie z Nadleśnictwem na spotkaniu, które odbyło się w marcu b.r. Nasza wstępna propozycja spotkała się z akceptacją, a z inicjatywy nadleśnictwa obszar projektowanego rezerwatu Biel został nawet lekko powiększony! Taka zmiana (w podejściu Lasów Państwowych) bardzo cieszy, zwłaszcza że PR Biel obejmuje torfowiska niskie w okolicy Kotowej Woli, o których ochronę / zaprzestanie melioracji zabiegaliśmy w latach poprzednich.

Powierzchnia projektowanego rezerwatu Biel wynosi 89,54 ha, powierzchnia PR Las bagienny w Targowisku 9,93 ha. Nie są to więc obszary duże, ale w obu przypadkach obejmują najcenniejsze elementy lokalnych ekosystemów: torfowiska, stanowiska rzadkich i chronionych roślin, grzybów i ptaków. Ochrona bierna obu obszarów, a także ochrona czynna polegająca na budowie zastawek w rowach odwadniających torfowiska Bieli przyczynią się ponadto do retencji wody w krajobrazie, przywrócenia procesów torfotwórczych i sekwestracji węgla z atmosfery w torfie. 

Z pełnymi dokumentacjami dla projektowanych rezerwatów można się zapoznać na oddzielnych stronach:

  1. Projektowany rezerwat „Biel”
  2. Projektowany rezerwat „Las bagienny w Targowisku”

Dokumentacje dla tych obszarów, podobnie jak wszystkie inne nasze publikacje są dostępne publicznie. Opracowania wykonane zostały przez zatrudnionych na taką okazję specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i wolontariuszy. 

Mamy nadzieję, że oba rezerwaty zostaną powołane w niedługim czasie, a w międzyczasie będziemy pracować nad zastawkami mającymi przywrócić utraconą retencję torfowisk . Ich projekt, tj. dokładną lokalizację, rzędną piętrzenia i profile poprzeczne rowów zawarliśmy zresztą w dokumentacji projektowanego rezerwatu Biel.