Przejdź do treści

Projektowany rezerwat „Las bagienny w Targowisku”

W maju 2024 r. złożyliśmy wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody Las bagienny w Targowisku.

Projektowany rezerwat obejmuje las, w dużej mierze ols porastający dawne zakole rzeki, wieloletnią kaskadę bobrowych tam oraz stary bór sosnowy i jodłowy. Uderzająca jest ciekawa, fluwialna rzeźba terenu – duże, nietypowe w tej okolicy deniwelacje i strome stoki, a także związana z nimi różnorodność zbiorowisk leśnych. Występują tutaj liczne wypływy wód podziemnych, młaki. Obszar stanowi lokalnie ważny obszar występowania rzadkich gatunków grzybów (8 gatunków z czerwonej listy). Rośnie tutaj kilka potężnych, starych drzew, dąb szypułkowy i sosny zwyczajne, spełniające kryteria pomników przyrody.

Obszar projektowanego rezerwatu wynosi 9,93 ha. Obszar zlokalizowany jest na południe od ujścia rzeki Gilówki do Bukowej, przylega do przysiółku Targowisko. W podziale fizyczno-geograficznym jest to fragment mezoregionu Równiny Biłgorajskiej, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Administracyjnie obszar zlokalizowany jest w gminie Pysznica w powiecie stalowowolskim. Las administrowany jest przez nadleśnictwo Rozwadów, leśnictwo Pysznica (RDLP w Lublinie). Granice projektowanego rezerwatu zostały uzgodnione z Nadleśnictwem Rozwadów, które oficjalnie poparło nasz wniosek o utworzenie rezerwatu.

Poniżej można zapoznać się z dokumentacją projektowanego rezerwatu: formalnym wnioskiem o utworzenie rezerwatu, opisem walorów przyrodnicznych oraz oficjalnym listem zarządcy terenu popierającym utworzenie rezerwatu:

  1. Wniosek o utworzenie rezerwatu Las bagienny w Targowisku
  2. Projektowany rezerwat Las bagienny w Targowisku. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez PTP Wolne Rzeki w latach 2022-2023.
  3. Pismo Nadleśnictwa Rozwadów do RDOŚ popierające utworzenie rezerwatu przyrody Las Bagienny w Targowisku.