Przejdź do treści

Wnioskujemy o objęcie ochroną starorzecza Sanu w Sarzynie

Złożyliśmy wniosek o utworzenie użytku ekologicznego obejmującego starorzecze Sanu położone na południowy wschód od miejscowości Sarzyna. Starorzecze to jest dobrze zachowanym, cennym przyrodniczo sanowiskiem z zaawansowanym stopniem sukcesji roślinnej. Od miejscowego przyrodnika dowiedzieliśmy się o możliwości zniszczenia starorzecza w ramach „odmulania”. Starorzecze jest lokalnie ważnym miejscem gniazdowania ptaków wodno-błotnych związanych z szuwarami, a także rozrodu płazów z co najmniej 7 gatunków.

Pełny wniosek o utworzenie użytku ekologicznego możecie zobaczyć tutaj: Wniosek o powołanie użytku ekologicznego „Starorzecze Sanu w Sarzynie”.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Starorzecza to siedliska bardzo szybko znikające z naszego krajobrazu, a każda ingerencja w ich ekosystemy może prowadzić do bezpośrednich zniszczeń. Biorąc pod uwagę globalny kryzys ekologiczny i klimatyczny, takie miejsca powinniśmy traktować ze szczególną dbałością, żeby rechot żab nie został tylko wspomnieniem zapisanym w pliku na komputerze.

Starorzecze Sanu w Sarzynie - granice proponowanego użytku ekologicznego
Starorzecze Sanu w Sarzynie – granice proponowanego użytku ekologicznego (numery działek ewidencyjnych)

1 komentarz do “Wnioskujemy o objęcie ochroną starorzecza Sanu w Sarzynie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *