Przejdź do treści

Działaj z nami!

Chcesz zaangażować się w ochronę przyrody? Kochasz wolno płynące rzeki, dzikie mokradła i lasy? Masz pomysły i energię do działania?

Działaj z nami! Weź udział w jednej z naszych akcji:

#RzekiWolneOdPlastiku

Czynna ochrona kolonii mew na Jeziórku

 

Uczestniczyłeś/łaś już w którymś z prowadzonych przez nas działań? Możesz zostać członkiem PTP Wolne Rzeki!

Wystarczy, że złożysz deklarację członkowską (podpisany skan przesłany mailem, listownie bądź osobiście). Składka roczna dla członków naszego stowarzyszenia to 40 zł, koszt wpisowego 40 zł.

Deklaracja Członkowska