Przejdź do treści

Co dalej z projektowanym rezerwatem Sochy? Pozytywna opinia nadleśnictwa

W lutym 2020 r. złożyliśmy do RDOŚ w Rzeszowie wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody Sochy w Stalowej Woli. Las ten był objęty ochroną już w latach 30. XX wieku, a rezerwat przyrody istniał tam w latach 1953-1970. Więcej o jego historii, jak też o naszych staraniach o powrót rezerwatu na tym terenie przeczytacie tutaj: Projektowany rezerwat Sochy. W ciągu ostatnich 4 lat wniosek o utworzenie rezerwatu nie został rozpatrzony: przeciwne było Nadleśnictwo Rozwadów, nasz projekt popierały władze Stalowej Woli (część gruntów na tym obszarze jest własnością gminy). Fragmenty lasu zostały w tym czasie wycięte, jednak w naszej opinii obszar ten jako całość wciąż warty jest ochrony rezerwatowej i spełnia ustawową definicję rezerwatu przyrody.

W tym tygodniu odbyliśmy rozmowę z nowym nadleśniczym Nadleśnictwa Rozwadów. Rozmowa ta dotyczyła trzech projektowanych przez nas rezerwatów przyrody: „Sochy”, oraz jeszcze niezgłoszonych „Biel” i „Las bagienny w Targowisku”. Tym razem Nadleśnictwo odniosło się pozytywnie do naszych propozycji. Pozytywną opinię nadleśnictwa ws. proponowanego rezerwatu Sochy możecie przeczytać tutaj: Opinia Nadleśnictwa Rozwadów ws. proponowanego rezerwatu Sochy

W związku z taką opinią wysłaliśmy do RDOŚ wniosek o powrót do procedowania wniosku o utworzenie rezerwatu. Możecie przeczytać nasze pismo tutaj: PTP.PR.2024.03.2

W sprawie dwóch wspomnianych wcześniej rezerwatów również działamy, kończymy pisanie dokumentacji przyrodniczych i planujemy złożyć wnioski o ich utworzenie w kwietniu, być może wspólnie z Nadleśnictwem Rozwadów.

Na zdjęciu najwyższa topola biała w Lasach Państwowych, jeden z licznych wyjątkowych osobników tego gatunku na obszarze projektowanego rezerwatu.