Przejdź do treści

Dolina Smarkatej rezerwatem przyrody!

To wiadomość, na którą czekaliśmy wszyscy, Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki zostało bowiem zawiązane w celu utworzenia rezerwatu chroniącego Smarkatą.
 
 
Po 5 latach od złożenia wniosku o utworzenie rezerwatu przyrody do RDOŚ w Rzeszowie, a łącznie ponad 7 latach działań na rzecz rezerwatu, doczekaliśmy się tej wspaniałej wiadomości. Dziś, tj. 2 kwietnia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie popisał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Smarkatej”.
 
 
To sukces, na który zapracowali wszyscy członkowie PTP Wolne Rzeki i wiele osób, które wspiera nasze działania na różne sposoby. Możemy dziś sobie i Wam podziękować
 
 
Rezerwat przyrody obejmuje najcenniejszy, w pełni naturalny odcinek Smarkatej oraz większość dopływu z Kamionki. Powierzchnia rezerwatu to niestety jedynie 56 ha – to zaledwie 30% powierzchni o jaką wnioskowaliśmy w 2019 r. Rezerwat nie obejmuje m.in. ponad 7 ha torfowisk niskich i bobrowych rozlewisk w południowej części obszaru, przy dopływie z Chlistaw. To miejsca, w których ciężko poruszać się bez spodniobutów, szkoda więc że nie zostały objęte tą formą ochrony. Weszły za to w skład otuliny rezerwatu której powierzchnia wynosi 155 ha.
 
 
Zarządzenie RDOŚ ws. rezerwatu przyrody „Dolina Smarkatej”: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2024/1831/akt.pdf

Więcej informacji o dolinie Smarkatej, samej rzece i tym co w niej żyje znajdziecie tutaj (czas na lekką aktualizację tej strony nadszedł): https://wolnerzeki.pl/dzialania/projektowany-rezerwat-dolina-smarkatej/

mapa rezerwatu przyrody Dolina Smarkatej
Rezerwat przyrody Dolina Smarkatej wraz z otuliną