Przejdź do treści

Użytek ekologiczny na nasz wniosek utworzony… 26 lat temu!

Starorzecze Sanu w Sarzynie - granice proponowanego użytku ekologicznego

Zabieganie o formalną ochronę cennych przyrodniczo miejsc bywa zaskakujące. W odpowiedzi na nasz wniosek o utworzenie niespełna 3 ha użytku ekologicznego „Starorzecze Sanu w Sarzynie” otrzymaliśmy od gminy Nowa Sarzyna informację, iż użytek ten został już utworzony w grudniu 1996 r. To oczywiście bardzo dobra dla ochrony starorzecza informacja.

Tutaj przeczytacie odpowiedź z gminy Nowa Sarzyna.

Poprosiliśmy gminę o uzupełnienie danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tak żeby użytek istniał nie tylko w zapomnianych dokumentach, ale i w Cyfrowym Rejestrze Form Ochrony Przyrody i na mapach Geoserwisu. Ciekawe, jak wiele istnieje w okolicy takich zagubionych obszarów chronionych?