Przejdź do treści

Interwencja ws. osuszania starorzecza w Dolinie Dolnego Sanu

rów odwadniający starorzecze

18 lutego 2021 podczas marszu przez dolinę dolnego Sanu, natknęliśmy się na świeżo wykopany rów melioracyjny osuszający starorzecze. Starorzecze to stanowi niezwykle cenny przyrodniczo obszar. Zlokalizowane jest zresztą w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu, jest ono chronionym siedliskiem 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.

Natychmiastowo, tego samego dnia wystąpiliśmy z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o podjęcie działań naprawczych: budowę systemu zastawek lub zasypanie rowu, czyli przywrócenie dawnego stanu.

Następnego dnia, po telefonie do RDOŚ interwencja miała zostać potraktowana pilnie. Tymczasem… wciąż czekamy na jakąkolwiek odpowiedź.

W załączeniu pismo, które wysłaliśmy do RDOŚ wraz z opisem walorów przyrodniczych starorzecza.
Wniosek o podjęcie działań naprawczych ws. osuszanego starorzecza w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu

Dodatkowo, publikujemy komentarz wideo do zaistniałej sytuacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *