Przejdź do treści

ZPK „Lasy Zwierzyniec i Jasień” utworzony. Lasy Państwowe skarżą uchwałę do WSA

las zwierzyniec

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Lasy Zwierzyniec i Jasień” został utworzony na podstawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Tarnobrzega, podpisanej przez ponad 1600 osób. Na sesji Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 24.11.2021 został on przyjęty głosami radnych. Uchwała, której treść możecie przeczytać tutaj ustanawia ZPK o powierzchni 298,34 ha. Uchwała weszła w życie – cięcia rębne na obszarze ZPK zostały znacząco ograniczone.

Utworzenie ZPK wymagało zaopiniowania projektu uchwały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Po niewielkich zmianach w treści i technicznych zmianach dot. map załączonych do uchwały RDOŚ pozytywnie zaopiniował projekt. Zastrzeżeń nie miał również wojewoda woj. podkarpackiego.

Ograniczenie wycinek widocznie nie spodobało się jednak Lasom Państwowym, które po czasie zaskarżyły uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Ze zdziwieniem przeczytaliśmy załączone do zgłoszenia pismo RDOŚ. Dyrektor stwierdza w nim bowiem, że „mając aktualną wiedzę przekazaną przez Lasy Państwowe” nie uzgodniłby projektu uchwały. To o tyle dziwne i niepokojące, że uzgodnienie projektu zajęło temu organowi parę miesięcy i nie zgłaszał on na tym etapie poważnych merytorycznych zastrzeżeń.

Stanowisko Lasów Państwowych nie jest zaskakujące. Od lat PGL LP próbuje blokować (często z powodzeniem) tworzenie jakichkolwiek form ochrony przyrody na terenie lasów w zarządzie skarbu państwa. Zastanawiające jest jednak stanowisko RDOŚ. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo, którego treść możecie przeczytać tutaj: PTP.ZW.2022.01.1.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *