Przejdź do treści

Wnioskujemy o utworzenie rezerwatu przyrody Malinów

24 kwietnia 2022 r. złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody Malinów.

Razem z wnioskiem przesłaliśmy też dokumentację, nad którą pracowaliśmy przez ostatni rok. Z wnioskiem, jak i wynikami inwentaryzacji przyrodnicznej możecie zapoznać się tutaj:

Wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody Malinów

Projektowany rezerwat przyrody Malinów – wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez PTP Wolne Rzeki w roku 2022