Przejdź do treści

Wnioskujemy o kolejne pomniki przyrody!

pomnik przyrody

12 listopada złożyliśmy wniosek o objęcie ochroną pomnikową 87 drzew w Leśnictwie Berówka, w gm. Nowa Dęba. Drzewa zostały pomierzone i opisane w ostatnich tygodniach.

Oddział leśny nr 81 na terenie którego zlokalizowane są te drzewa ma 171 lat (według BDL). 

To jeden z ostatnich tak starych drzewostanów w Puszczy Sandomierskiej, fragment projektowanego w latach 90. rezerwatu „Stawy”. Rezerwat ten miał obejmować stawy rybne w Budzie Stalowskiej, ze względu na bogatą awifaunę oraz lasy dookoła stawów, ze względu na ich dobrze zachowany naturalny charakter. Większość lasów w projektowanym rezerwacie stanowiły grądy dębowo-grabowe i olsy porzeczkowe.

Niestety przy okazji reformy administracyjnej projekt rezerwatu przepadł. Od tego czasu w ramach gospodarki leśnej większość starodrzewi ustąpiła miejsca młodnikom, często sosnowym.

Mamy nadzieję, że dzięki pomnikom obejmującym najstarsze drzewa w tym oddziale uda się zachować resztki leśnej bioróżnorodności, m.in. roślin, grzybów i porostów.

Pismo przewodnie

Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *