Przejdź do treści

Walne Zgromadzenie 2022

  • newsy
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki skończyło 4 lata działalności jako stowarzyszenie.
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków 29.10.2022 r. odbyły się wybory władz na kolejną kadencję.

Skład Zarządu pozostał bez zmian:

Prezes – Piotr Bednarek
Wiceprezes – Janusz Wepsięć
Skarbnik – Aneta Motyka
Sekretarz – Sylwia Tomala
Członek Zarządu – Łukasz Milanowski
Nowy skład Komisji Rewizyjnej to:

Przewodniczący – Piotr Pawlik
Zastępca – Renata Skaczewska
Sekretarz – Grzegorz Kilijański

Stowarzyszenie liczy aktualnie 27 członków.

Nasz cel założycielski – utworzenie rezerwatu przyrody Dolina Smarkatej, wciąż nie został osiągnięty. Po drodze zrobiliśmy jednak sporo dobrego dla przyrody Kotliny Sandomierskiej i różne działania planujemy kontynuować .

Dziękujemy za udział w naszych działaniach i wszelkie wsparcie!