Przejdź do treści

Uwagi do PUL Nadleśnictwa Nowa Dęba na lata 2023-2032

W ramach tworzenia Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Nowa Dęba na lata 2023-2032 złożyliśmy do BULiGL w Lublinie zestaw danych dotyczących występowania gatunków chronionych i rzadkich na terenie nadleśnictwa. Dane te zostały częściowo uwzględnione w tworzeniu planu. Na następnym etapie tworzenia nowego PUL braliśmy udział w Naradzie Techniczno-Gospodarczej, a następnie złożyliśmy uwagi w ramach konsultacji PUL, jako stron społeczna.

Uwagi, które złożyliśmy można przeczytać w niniejszym piśmie: PTP.SR.2023.02.1

Niestety, wszystkie powyższe uwagi zostały odrzucone bez uzasadnienia. W związku z tym część najstarszych i najcenniejszych przyrodniczo lasów w Nadl. Nowa Dęba czeka w najbliższych latach wycinka, zaoranie i sadzenie nowych upraw leśnych. Na ponad 140 km rowów melioracyjnych wciąż nie zaplanowano budowy żadnych zastawek, utraconą w ten sposób retencję wody w lasach nadleśnictwa można szacować na o,5 mln m3.