Przejdź do treści

Stanowisko ws. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec i Jasień”

las zwierzyniec

Stanowisko Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki w sprawie Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec i Jasień” w Tarnobrzegu

Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki w pełni popiera projekt uchwały w sprawie
utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego o nazwie „Lasy Zwierzyniec i Jasień” położonych
na terenie gminy Tarnobrzeg. Zapisy projektu uchwały wydają się wyczerpywać możliwość ochrony
tych cennych obszarów leśnych, w ramach tej konkretnej formy ochrony przyrody. Licząc się z opinią
publiczną wierzymy, że zostaną podjęte wszelkie, niezbędne procedury dążące do ustanowienia Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego bez zbędnej zwłoki.

W 2019 roku jako PTP Wolne Rzeki przeprowadziliśmy inwentaryzację przyrodniczą[1] w Lesie
Zwierzynieckim. Wyniki inwentaryzacji przekazane zostały do Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz
Nadleśnictwa Nowa Dęba. Las Zwierzyniec to miejsce życia wielu organizmów, niekiedy rzadkich
i chronionych. Niektóre z nich wymagają ochrony strefowej, a głównym zagrożeniem dla nich jest
gospodarka leśna. Często są to gatunki związane ze starymi drzewami i drzewostanami w różnych
stadiach życia (także w wieku wyższym niż przyjęty wiek rębności). Również w 2019 roku na nasz
wniosek powołano liczne pomniki przyrody[2], co pozwoliło uchronić starodrzew od zaplanowanej
wycinki.

Uważamy, że na Las Zwierzyniecki należy spojrzeć w szerszym kontekście, zarówno przyrodniczym
jak i społecznym, kulturowym, historycznym i edukacyjnym. Ten las niczym park miejski służy bardzo
dużej części mieszkańców, co widać doskonale każdego weekendu na leśnych ścieżkach. Las Jasień,
o wiele mniejszy i tak nie popularny jak Zwierzyniec, również jest bardzo ważny dla lokalnej przyrody
z uwagi na starodrzew, występujące tam gatunki roślin i zwierząt w tym gatunek dla którego
wyznaczono strefę ochrony ścisłej i okresowej. Jasień podobnie jak Zwierzyniec pełni funkcję dużego
parku miejskiego, w pobliżu którego obserwuje się intensywną zabudowę jednorodzinną. Mieszkańcy
korzystają i będą korzystać z leśnych kompleksów w których na łonie przyrody, w ciszy i spokoju, chcą
aktywnie spędzać czas, obserwować i podziwiać otaczającą przyrodę. Lasy należy zachować w formie
najbardziej zbliżonej do składu naturalnego, gdzie poprzez naturalną sukcesję będzie następowała
przebudowa drzewostanów. Kluczowym jest zachowanie starodrzewu i drzew biocenotycznych. Zespół
Przyrodniczo – Krajobrazowy, daje dużą szansę, że funkcje społeczne i przyrodnicze będą wiodące nad
gospodarką leśną, która winna być ograniczona do niezbędnego minimum.

Do wiadomości publicznej.

[1] Las Zwierzyniecki w Tarnobrzegu. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki w roku 2019

[2] 62 pomniki przyrody obejmujące 170 drzew w Lesie Zwierzynieckim

Stanowisko do pobrania w PDF:

Stanowisko PTP Wolne Rzeki ws. ZPK Lasy Zwierzyniec i Jasień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *