Przejdź do treści

Spotkanie ws. projektowanego rezerwatu Dolina Dębowca

We wtorek, 21 maja, wzięliśmy udział w kolejnym już terenowym spotkaniu dotyczącym projektowanego rezerwatu „Dolina Dębowca”.

Spotkanie to było częścią komisji ds. ochrony przyrody w Nadleśnictwie Janów Lubelski, uczestniczyli w nim m.in. Wojciech Wdowik, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Bartłomiej Kosiarski, Nadleśniczy Nadl. Janów Lubelski oraz przedstawiciele RDLP w Lublinie wraz z radą naukową. Na spotkaniu przedstawiliśmy nowe, wstępne propozycje granic rezerwatu (który mógłby objąć cały dolny bieg Dębowca poniżej miejscowości Kochany) oraz problemy rzeki – erozję wgłębną koryta w związku z dawną regulacją i przekopaniem nowego koryta, drenowanie zlewni przez >160 km rowów melioracyjnych (które zabierają ponad milion m3 wody ze zlewni!). Przedstawiliśmy także wstępne propozycje lokalizacji prawie 30 zastawek na rowach w obrębie projektowanego rezerwatu i możliwość renaturyzacji rzeki przez przywrócenie jej dawnego biegu na odcinku uregulowanym.

Zarówno przedstawiciele Lasów Państwowych, jak i dyrektor RDOŚ dostrzegają problem suszy (w tym roku zanosi się na wyjątkowo głęboką) i nastawienie do utworzenia rezerwatu i naprawy stosunków wodnych jest pozytywne. Należy podkreślić, że jest to stałe stanowisko nadleśnictwa od lat, nieco ewoluuje jednak zarówno nasze, jak i leśników spojrzenie na projekt rezerwatu i potrzebne działania związane z brakiem wody. Granice nie zostały jeszcze ustalone do końca i pewnie do ich wypracowania potrzebne będzie kolejne spotkanie, w mniejszym gronie i niekoniecznie w terenie. Jednak sama forma dialogu, wspólnego wymyślania jak skutecznie chronić przyrodę doliny Dębowca jest bardzo pozytywna i jesteśmy przekonani, że wyniknie z niej dopracowany projekt rezerwatu i renaturyzacji stosunków wodnych w dolinie Dębowca. Zajmie to jednak jeszcze chwilę – wymaga to bowiem sporo rzetelnej, terenowej i kameralnej pracy.

Autorem zdjęć jest Adam Rapa.