Przejdź do treści

Publikacja LOP z udziałem autorów PTP Wolne Rzeki

Z przyjemnością przedstawiamy elektroniczną wersję publikacji książkowej powstałej z okazji 40-lecia działalności Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu.

Publikacja ta, to zbiór artykułów, które, poza historią tarnobrzeskiej ligi, poruszają tematy związane z lokalną przyrodą i jej ochroną. Autorami poszczególnych artykułów są w dużej mierze członkowie naszego stowarzyszenia.

Poniżej spis treści:

Historia i dzień dzisiejszy Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, Zarząd Okręgu LOP

Wpływ górnictwa otworowego siarki na środowisko przyrodnicze w perspektywie 17 lat od zakończenia eksploatacji w Kopalni Siarki „Jeziórko”, Piotr Bednarek

Dolina Smarkatej – dzikiej rzeki w Puszczy Sandomierskiej, Piotr Bednarek

Gatunki ptaków ochrony strefowej. Zagrożenia i ochrona, Sebastian Warchoł

Rola pomników przyrody w krajobrazie i działania tarnobrzeskiej LOP na rzecz ich utworzenia, Andrzej Sycz

Rola i funkcja drzew w zurbanizowanym krajobrazie, Konrad Niedźwiedź

Ludzie lasu – Lasowiacy, Sylwia Tomala

Kartki z kalendarza Puszczy Sandomierskiej, Łukasz Milanowski

Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa L.) – podkarpacki powiew egzotyki, Łukasz Lis

Strojniś nadobny (Philaeus chrysops) – perła Kotliny Sandomierskiej, Grzegorz Kilijański

Natura 2000 w północnej części województwa podkarpackiego – wybrane obszary, Janusz Wepsięć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *