Przejdź do treści

Przemysłowe ścieki odprowadzane do Barcówki – zgłoszenie do WIOŚ

4.11.2022:

Rzeka Barcówka od wielu lat zanieczyszczana jest substancją zawierającą prawdopodobnie bardzo dużo związków żelaza. Rzeka poniżej dopływu ścieku jest ruda, pełna rdzawej zawiesiny, mało przejrzysta. Czas, żeby ten stan rzeczy uległ zmianie, a Barcówka była czysta.

W związku z tym, że sytuacja ta ma miejsce od wielu lat, powiadomiliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie pismem, które możecie przeczytać tutaj: PTP.ZR.2022.11.1

Mamy nadzieję, że instytucje te podejmą odpowiednie działania, po pierwsze ustalą co dostaje się do rzeki i z jakiej racji, a po drugie doprowadzą do likwidacji tego punktowego dopływu zanieczyszczeń. Sytuację będziemy monitorować.

Aktualizacja z 30.11.2022:

WIOŚ pobrał próbkę ścieku, jej analiza wykazała przekroczenie dopuszczalnych wartości:
– żelazo 96 mg/l
– przewodność elektryczna 998 μS/cm
– zawiesina 330 mg/l

Pełny opis kontroli WIOŚ przeczytacie tutaj: Kontrola WIOŚ – Ścieki w Barcówce.
Zakres kontroli był nawet większy, niż spodziewany, a wg protokołu została przeprowadzona 4 listopada (piątek), czyli w dzień wysłania pisma o godz. 16:40. To cieszy!

Wody Polskie pisemnie zadeklarowały, że urządzenie (kanał odprowadzający ścieki) zostanie zlikwidowany. Odpowiedź na nasze pismo przeczytacie tutaj: PGWWP – Ścieki w Barcówce.

Mamy nadzieję, że w takim razie sprawa zostanie załatwiona, a zażelazione ścieki nie będą dostawać się do Barcówki. Sprawę będziemy monitorować.