Przejdź do treści

Przemysłowe ścieki odprowadzane do Barcówki – zgłoszenie do WIOŚ

Rzeka Barcówka od wielu lat zanieczyszczana jest substancją zawierającą prawdopodobnie bardzo dużo związków żelaza. Rzeka poniżej dopływu ścieku jest ruda, pełna rdzawej zawiesiny, mało przejrzysta. Czas, żeby ten stan rzeczy uległ zmianie, a Barcówka była czysta.

W związku z tym, że sytuacja ta ma miejsce od wielu lat, powiadomiliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie pismem, które możecie przeczytać tutaj: PTP.ZR.2022.11.1

Mamy nadzieję, że instytucje te podejmą odpowiednie działania, po pierwsze ustalą co dostaje się do rzeki i z jakiej racji, a po drugie doprowadzą do likwidacji tego punktowego dopływu zanieczyszczeń. Sytuację będziemy monitorować.