Przejdź do treści

Dolina Smarkatej – spotkanie robocze z Lasami Państwowymi

Nawiązaliśmy współpracę z Nadleśnictwem Mielec i Nadleśnictwem Nowa Dęba w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Dolina Smarkatej. Nadleśnictwa te zarządzają większością gruntów postulowanych przez nas do objęcia ochroną.

Czwartego września b.r. w siedzibie Nadleśnictwa Mielec odbyło się pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli ww. nadleśnictw z przedstawicielami Wolnych Rzek w celu omówienia prowadzonej przez nas inwentaryzacji przyrodniczej i konfrontacji wizji ochrony przyrody w tym cennym obszarze. Spotkanie miało charakter miłej, merytorycznej dyskusji.
Ogólne wrażenie jest pozytywne, nadleśnictwa podjęły temat i w październiku mamy spotkać się po raz kolejny – tym razem w terenie. Od razu rzuca się jednak w oczy inne podejście do samej ochrony przyrody. My postulujemy ochronę bierną – wyłączenie terenu rezerwatu z jakiegokolwiek użytkowania, Lasy Państwowe optują za ochroną czynną. Prawdopodobnie po terenowym spotkaniu uda nam się osiągnąć jakiś sensowny kompromis, a później już „tylko” rozmowy z pozostałymi właścicielami gruntów i formalne wnioskowanie o utworzenie rezerwatu przyrody.

W obu nadleśnictwach obowiązujący Plan Urządzania Lasu kończy się w 2022 roku, w związku z czym ze strony LP możliwość na utworzenie rezerwatu przypada właśnie za 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *