Przejdź do treści

Co dalej z rezerwatem Dolina Smarkatej?

W listopadzie uczestniczyliśmy w „Naradzie Techniczno Gospodarczej” ws. Planu Urządzania Lasu na lata 2023-2032 dla Nadleśnictwa Nowa Dęba. Ku naszemu zaskoczeniu w Planie Ochrony Przyrody PUL nie znalazła się ani jedna wzmianka o projektowanym rezerwacie przyrody Dolina Smarkatej. Ba, nadleśniczy Kazimierz Kopeć oraz z-ca dyrektora RDLP w Lublinie Mirosław Waniewski zgodnie stwierdzili, że żaden projekt nie istnieje, a Lasy Państwowe o niczym nie wiedzą, więc nie mają podstawy żeby brać pod uwagę (nieistniejący) projekt rezerwatu. RDLP potwierdziły nam tę zaskakującą opinię na piśmie: pismo RDLP do PTP Wolne Rzeki.

Innego zdania jest oczywiście RDOŚ: pismo RDOŚ do PTP. Od dawna zresztą wiemy, że RDOŚ pytał o opinie dot. powołania rezerwatu oba RDLP (Krosno i Lublin) oraz Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie. Z tych trzech instytucji jedynie RDLP w Lublinie nie zaopiniowało pozytywnie projektu rezerwatu…

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy z wiceprezesem PTP Wolne Rzeki Januszem Wepsięciem odnośnie projektowanego rezerwatu Dolina Smarkatej w Radiu Rzeszów: