Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

Czy wiesz, że działalność człowieka jest przyczyną szóstego w dziejach Ziemi globalnego wymierania gatunków? Troć i łosoś w dorzeczu Wisły wyginęły przez budowę jednej zapory – we Włocławku, a epoka w której żyjemy nazywana jest przez geologów i filozofów mianem Antropocenu – epoki człowieka.

Niestety, gatunek ludzki nie ustaje w działaniach na rzecz utraty różnorodności biologicznej i degradacji naturalnych procesów przyrodniczych.

W myśl zasady „działaj lokalnie, myśl globalnie” podejmujemy próbę objęcia ochroną najmniej zniszczonych działalnością człowieka, dzikich dolin rzecznych i sędziwych lasów w Kotlinie Sandomierskiej.

Nasza działalność wynika z wiedzy o złożoności otaczającego świata, zachwytu nad jego nieuporządkowaniem i nieprzewidywalnością. Widok z lewej fotografii zachwyca nas zdecydowanie bardziej niż ten z prawej. Ciebie też? Dowiedz się więcej o naszych działaniach i o samym Towarzystwie. Zapraszamy do współpracy!