Przekaż nam 1% KRS: 0000402564 Cel szczegółowy: PTP Wolne Rzeki
+48 794 253 328
kontakt@wolnerzeki.pl

Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

Czy wiesz, że działalność człowieka jest przyczyną szóstego w dziejach Ziemi globalnego wymierania gatunków? Troć i łosoś w dorzeczu Wisły wyginęły przez budowę jednej zapory – we Włocławku, a epoka w której żyjemy nazywana jest przez geologów i filozofów mianem Antropocenu – epoki człowieka. Niestety, gatunek ludzki nie ustaje w działaniach na rzecz utraty różnorodności biologicznej i degradacji naturalnych procesów przyrodniczych.

W myśl zasady „działaj lokalnie, myśl globalnie” podejmujemy próbę objęcia ochroną najmniej zniszczonych działalnością człowieka, dzikich dolin rzecznych i sędziwych lasów w Kotlinie Sandomierskiej.

Nasza działalność wynika z wiedzy o złożoności otaczającego świata, zachwytu nad jego nieuporządkowaniem i nieprzewidywalnością. Widok dzikiej, meandrującej czy roztokowej rzeki zachwyca nas zdecydowanie bardziej, niż betonowy kanał. Ciebie też? Dowiedz się więcej o naszych działaniach i o samym Towarzystwie. Zapraszamy do współpracy!

Gdzie i co robimy? 

Szerszy opis naszych akcji znajdziesz w zakładce „Działania” oraz w aktualnościach.

Jeziórko – ochrona czynna

Stworzyliśmy Plan Zadań Ochronnych dla cennych przyrodniczo terenów po kopalni siarki w Jeziórku. Co roku wykaszamy dwie wyspy, na których gniazdują mewy w ramach działań czynnej ochrony. Rezultaty? Na wyspach co roku gniazduje ponad 3300 par śmieszek i ponad 300 par mew białogłowych.

Dolina Smarkatej – projektowany rezerwat i inwazyjne wysypiska

Staramy się o utworzenie nowego rezerwatu przyrody. Miałby on chronić 198 hektarów doliny Smarkatej – małej rzeki w Puszczy Sandomierskiej.
Sporządziliśmy obszerną dokumentację przyrodniczą tego obszaru. Poza tym walczymy z gatunkami inwazyjnymi i dzikimi wysypiskami w obszarze źródliskowym rzeki.

Dolina Dębowca – ochrona bierna

Udało nam się zatrzymać wycinkę łęgu olszowego nad rzeką Dębowiec w Lasach Janowskich. Zabiegamy o utworzenie tam rezerwatu przyrody, bądź użytku ekologicznego.

Puszcza Sandomierska – pomniki przyrody

Wyszukujemy, inwentaryzujemy i wnioskujemy o utworzenie pomników przyrody – ochronę najstarszych i najbardziej okazałych drzew w Puszczy Sandomierskiej. Udało się nam objąć ochroną już 291 drzew!