Przejdź do treści

Rozdajemy budki lęgowe dla ptaków

Razem z Miastem Tarnobrzeg i Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

Wszystkich chętnych zapraszamy na piątek 22.04 do siedziby Centrum Natura 2000 przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu (w Parku Dzikowskim)!