Warunki funkcjonowania ekosystemu doliny Smarkatej