wolne rzeki

Zbiornik Sepienko – ale po co?

Obra – niegdyś potężna rzeka z ogromnymi rozlewiskami, dziś silnie uregulowany ciek z bardzo zawiłym systemem kanałów. Swój bieg zaczyna na Wysoczyźnie Kaliskiej, a kończy jako lewy dopływ Warty. W środkowym biegu, na zachód od Kościana, część jej wód kierowana jest Kanałem Mosińskim bezpośrednio do Warty. Do Kanału Mosińskiego wpada inny duży kanał – Prut.…
Czytaj dalej