Przekaż nam 1% KRS: 0000402564 Cel szczegółowy: PTP Wolne Rzeki
+48 794 253 328
kontakt@wolnerzeki.pl

Projektowany użytek ekologiczny „Starorzecze pod kopcem”

Złożyliśmy wniosek o utworzenie użytku ekologicznego w gminie Baranów Sandomierski. Obiektem, który chcemy objąć ochroną jest starorzecze Wisły w Dymitrowie Dużym.

Miejsce to jest lokalnym centrum różnorodności biologicznej – siedliskiem kilku gatunków płazów (a to najszybciej wymierająca gromada kręgowców), ptaków i oczywiście roślinności wodnej. Stwierdziliśmy tam obecność m.in. grzebiuszek ziemnych, traszek grzebieniastych i żab moczarowych. Bardziej szczegółowy opis walorów przyrodniczych zawiera krótka notka, którą przesłaliśmy wczoraj do burmistrza Baranowa Sandomierskiego. Załączamy sam wniosek oraz szczegółowy opis starorzecza:
Wniosek o utworzenie użytku ekologicznego
Walory przyrodnicze projektowanego użytku ekologicznego „Starorzecze pod kopcem”

Zaproponowana przez nas nazwa projektowanego użytku, Starorzecze pod kopcem, pochodzi od kopca znajdującego się bezpośrednio obok starorzecza. Kopiec ten został usypany w celu upamiętnienia kościoła znajdującego się tam wcześniej – zanim zabrały go wody Wisły. Jest on także świetnym punktem obserwacyjnym – z kopca widać całe starorzecze, okoliczne wsie oraz rolnicze tereny doliny Wisły.