Przekaż nam 1% KRS: 0000402564 Cel szczegółowy: PTP Wolne Rzeki
+48 794 253 328
kontakt@wolnerzeki.pl

Projektowany użytek ekologiczny Dolina Dębowca

Dębowiec to niewielka nizinna rzeka przecinająca Lasy Janowskie z północnego wschodu na południowy zachód, lewy dopływ Łukawicy uchodzącej parę kilometrów dalej do Sanu. Dębowiec zasila małe kompleksy stawów rybnych, m.in. w Kochanach czy Świdrach. Malowniczo meandrujące koryto tego cieku zasługuje na ochronę w zasadzie w całym biegu. Najciekawszy fragment doliny położony jest ok. 800 metrów na wschód od osady Lipowiec. W tym miejscu do Dębowca dopływają dwa mniejsze cieki. Połączone wody tych rzek i duże wypłaszczenie pozwalają na istnienie wspaniałego łęgu olszowego na silnie uwodnionych torfach. To właśnie ten odcinek doliny chcemy objąć prawną ochroną w formie użytku ekologicznego. Utworzenie użytku ekologicznego zostało zaproponowane przez Nadleśnictwo Janów Lubelski w wyniku spotkania terenowego.

Inwentaryzujemy przyrodniczo dolinę tej rzeki. Na szczególną uwagę zasługuje bogactwo awifauny, zwłaszcza w najbardziej zabagnionym odcinku. Do lęgów przystępują tu m.in. dzięcioł zielonosiwy, samotnik, słonka czy gil. Regularnie w celu żerowania odwiedza to miejsce para bocianów czarnych z pobliskiego gniazda. Duża ilość wykrotów to raj dla strzyżyków – mało gdzie w okolicy można usłyszeć ich tyle naraz. Wiosną 2018 z łęgu słyszany był puchacz.