Przekaż nam 1% KRS: 0000402564 Cel szczegółowy: PTP Wolne Rzeki
+48 794 253 328
kontakt@wolnerzeki.pl

Czynna ochrona kolonii mew na Jeziórku

W wyniku rekultywacji przyrodniczej na terenach Kopalni Siarki „Jeziórko” powstało kilkanaście zbiorników wodnych. Na dwóch z nich znajdują się półhektarowe wyspy, od 2010 r. będące domem dla tysięcy mew z trzech gatunków, są to śmieszki, mewy białogłowe i mewy czarnogłowe. Poza nimi na wyspach gniazdują także rybitwy rzeczne, rybitwy białoczelne, perkozy dwuczube, gęgawy, krakwy, krzyżówki i łabędzie nieme. Wyspy te, w przeciwieństwie do dynamicznych łach na dużych rzekach intensywnie zarastają. W celu utrzymania odpowiedniego dla mew siedliska wyspy te powinny więc być wykaszane.

Od 2014 r. zajmujemy się wykaszaniem wysp. W latach 2014-2016 koszona była jedna wyspa rocznie, jesienią 2017 skosiliśmy już obie wyspy i takie działanie zamierzamy kontynuować. Efektem czynnej ochrony jest zwiększenie populacji gniazdujących ptaków – od 2500 par śmieszek w 2014 r. do 3325 par w 2017 r. i od 90 do 260 par mew białogłowych w analogicznym okresie. Populacja mewy czarnogłowej jest mała i niestabilna, na jednej z wysp gniazduje 0-5 par tych ptaków.

W 2018 r. na wyspach gniazdowało 3300 par śmieszek i 337 par mew białogłowych. Dodatkowo stwierdzono mieszany lęg mewy żółtonogiej z mewą romańską!