Czynna ochrona kolonii mew na Jeziórku

W wyniku rekultywacji przyrodniczej na terenach Kopalni Siarki „Jeziórko” powstało kilkanaście zbiorników wodnych. Na dwóch z nich znajdują się półhektarowe wyspy, od 2010 r. będące domem dla tysięcy mew z trzech gatunków, są to śmieszki, mewy białogłowe i mewy czarnogłowe. Poza nimi na wyspach gniazdują także rybitwy rzeczne, rybitwy białoczelne, perkozy dwuczube, gęgawy, krakwy, krzyżówki i łabędzie nieme. Wyspy te, w przeciwieństwie do dynamicznych łach na dużych rzekach intensywnie zarastają. W celu utrzymania odpowiedniego dla mew siedliska wyspy te powinny więc być wykaszane.

Od 2014 r. we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym zajmujemy się wykaszaniem wysp. Co roku udaje się skosić jedną całą wyspę. Efektem tych działań jest zwiększenie populacji gniazdujących ptaków – od 2500 par śmieszek w 2014 r. do 3325 par w 2017 r. i od 90 do 260 par mew białogłowych w analogicznym okresie. Populacja mewy czarnogłowej jest mała i niestabilna, na jednej z wysp gniazduje 0-5 par tych ptaków.
Jesienią 2017 r. skosiliśmy obie wyspy! Liczymy na rekordowy sukces lęgowy w sezonie 2018 🙂