Przekaż nam 1% KRS: 0000402564 Cel szczegółowy: PTP Wolne Rzeki
+48 794 253 328
kontakt@wolnerzeki.pl

aktualności

Crowdfunding badań fragmentacji rzek

W rzekach od setek lat budowane są różnego typu bariery: zapory, progi, stopnie, jazy, zastawki. O ile część z tych budowli przynosi pewne korzyści ich użytkownikom, o tyle wszystkie są problemem dla rzek i zamieszkujących je organizmów. Na obecności sztucznych barier tracą przede wszystkim migrujące ryby – nie są bowiem w stanie migrować w górę…
Przeczytaj więcej

Blue heart of Europe – rzeki Albanii

Wyniki najnowszych badań dotyczących rzek na świecie są przerażające. Okazuje się, że duże (>1000 km długości), nieuregulowane i nieprzegrodzone sztucznymi barierami rzeki znajdziemy jeszcze tylko w miejscach najbardziej niedostępnych i niezamieszkałych – Arktyce, dorzeczu Amazonki i Kongo. Z mniejszymi rzekami (100-1000 km) sprawa ma się nieco lepiej (analizy dla rzek najmniejszych (<100 km) są w…
Przeczytaj więcej

List otwarty mieszkańców i organizacji pozarządowych w sprawie ochrony i zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego w Stalowej Woli

Wspólnie z mieszkańcami Stalowej Woli stworzyliśmy list otwarty do władz miasta, w którym zawarliśmy 9 postulatów odnośnie zarządzania miejskimi terenami zieleni. Postulaty dotyczą przede wszystkim zachowania drzew, ale także zmiany sposobu użytkowania trawników czy poważnego zajęcia się problemem dzikich wysypisk śmieci. Treść listu można przeczytać tutaj: List otwarty mieszkańców w sprawie ochrony i zarządzania zasobami…
Przeczytaj więcej

Wysypiska w źródliskach Smarkatej posprzątane!

Tak jak zapowiadaliśmy, sobotę spędziliśmy pracowicie. 25-osobową ekipą posprzątaliśmy dzikie wysypiska w jednej z dolinek źródliskowych Smarkatej. Ilość śmieci mimo paru wizyt w tym miejscu przerosła nasze oczekiwania. Zebraliśmy 75 worków + ok. 10 opon (głównie od traktora), basen i sporo innych śmieci, które nie mieściły się do worków. Okazało się, że całe zbocze dolinki…
Przeczytaj więcej

Sprzątamy dzikie wysypiska w źródliskach Smarkatej

Obszar źródliskowy Smarkatej to kilka zabagnionych dolinek porośniętych łęgami olszowymi. To piękne miejsce zostało niestety zaśmiecone – w kilku miejscach znajdują się duże pryzmy odpadów. Pogarszają one jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz są ogniskami rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin, które wypierają naszą rodzimą przyrodę. 23 marca o godzinie 9:00 organizujemy akcję sprzątania tych wysypisk.…
Przeczytaj więcej

Złożyliśmy wniosek o utworzenie rezerwatu do RDOŚ

Właśnie wysłaliśmy do RDOŚ w Rzeszowie wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody Dolina Smarkatej wraz z pełną dokumentacją przyrodniczą. Po ponad dwóch latach od pierwszych zachwytów tym miejscem możemy pochwalić się całkiem sporą wiedzą o tym, jak funkcjonuje jej ekosystem. Idąc nad Smarkatą pierwszy raz wiedzieliśmy, że jest to jakaś mała, dzika rzeka, w której być…
Przeczytaj więcej

Dzikie wysypiska na mokradłach w Stalowej Woli

W ubiegły weekend podczas spaceru w dolinie Sanu natknęliśmy się na kilka dzikich wysypisk. Największe z nich zlokalizowane są przy garażach na ulicy Spacerowej w Stalowej Woli. Śmieci są tam wywalane prosto do lasu i mokradeł istniejących w tymże lesie. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta w Stalowej Woli z wnioskiem o usunięcie tych dzikich wysypisk.…
Przeczytaj więcej

1% dla Wolnych Rzek

Nadszedł czas rozliczania PIT-ów, a wraz z nim możliwość, by przekazać jakiejś organizacji 1% z podatku. Od tego roku zachęcamy do przekazania 1% właśnie nam: KRS 0000402564 wpisując cel szczegółowy PTP Wolne Rzeki Żeby rozliczyć PITa wystarczy zalogować się na rządowej stronie Twój e-PIT i edytować swoje zeznanie podatkowe wpisując w odpowiednie pole podane wyżej dane. Zebrane w ten…
Przeczytaj więcej

Publikacja LOP z udziałem autorów PTP Wolne Rzeki

Z przyjemnością przedstawiamy elektroniczną wersję publikacji książkowej powstałej z okazji 40-lecia działalności Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Publikacja ta, to zbiór artykułów, które, poza historią tarnobrzeskiej ligi, poruszają tematy związane z lokalną przyrodą i jej ochroną. Autorami poszczególnych artykułów są w dużej mierze członkowie naszego stowarzyszenia. Poniżej spis treści: Historia i dzień dzisiejszy Ligi Ochrony…
Przeczytaj więcej

66 drzew pomnikami przyrody w gminie Grębów

Jesienią informowaliśmy o uchwaleniu pomników przyrody w gminie Nowa Dęba, dziś z pewnym opóźnieniem informujemy o kolejnych 27 pomnikach obejmujących 66 drzew w gminie Grębów. O ich utworzenie zabiegali członkowie pod wodzą wiceprezesa PTP Wolne Rzeki 🙂 Nowe pomniki zaznaczone są już także na ogólnodostępnej mapie geoserwisu GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?extent=689571.797477,292624.989417,706518.39387,301409.173652&addLayers=&mapNr=0&styleMask=113013013013013013013013013013